Solitérne stromy Sklenej huty » pozri na mape © hiking.sk & autor