Som pri odbočke žltej do lesa z lesnej cesty, tabuľa zatiaľ bez údajov © hiking.sk & autor