Spätný pohľad na úsek od Kacvínu do Nizných Lapšov, pri stúpani k Przeslu © hiking.sk & autor