Spätný pohľad na Kacvín, v pozadí hraničný hrebeň © hiking.sk & autor