Spätný pohľad na Lom nad Rimavicou © hiking.sk & autor