Spätný pohľad na chatu zo zostupu, vľavo Ľadové štíty © hiking.sk & autor