Spätný pohľad pred križovatkou do Kežmarských Žľabov © hiking.sk & autor