Spätný pohľad smerom na severovýchod (napravo od cesty je Slovensko, vľavo Poľsko) © hiking.sk & autor