Spätný pohľad z hradu na prístupovú lúku © hiking.sk & autor