Spečený val s jednou z mála značiek na okolí © hiking.sk & autor