Spodné zdrhovadlo má netradičné umiestnenie © hiking.sk & autor