Stádo oviec a nad nimi tróni Radziejowa © hiking.sk & autor