Stúpačky nad Večným dažďom sú vysoko vo svahu © hiking.sk & autor