Stúpam kolmo na vrstevnice, vzadu je údolie, odkiaľ som prišiel © hiking.sk & autor