Stúpame a otvárajú sa pohľady na končiare nad Dolinou Pieciu Stawów Polskich © hiking.sk & autor