Stúpame do úbočia hradiska Obišovce–Stráža © hiking.sk & autor