Stúpame k lúke pri Malom Peňažníku už v snehu © hiking.sk & autor