Stúpame ponad salaš naspäť na hrebeň © hiking.sk & autor