Stúpanie komplikované počasím a blatom © hiking.sk & autor