Stará Ľubovňa čupí pod Levočskými vrchmi, ktoré sa tiahnu po horizonte © hiking.sk & autor