Stará škola, teraz turistická chata (schronisko) © hiking.sk & autor