Stará studnička pod Voniacou (2010) © hiking.sk & autor