Starý dub vo Vereši (PR Horný červený vrch) © hiking.sk & autor