Starý mlyn v osade U Šuľcov (foto z leta 2013) © hiking.sk & autor