Starý ošľahaný javor z Tibetského mostíka (autor foto: Róbert Verseghy) © hiking.sk & autor