Starý smerovník na Zbojníckej lúke © hiking.sk & autor