Starý zdevastovaný vodný mlyn pri riečke Oľšava v Opinej © hiking.sk & autor