Stavby pri senníku (krmelec a búda) © hiking.sk & autor