Stavidlo hrádze z roku 1881 » pozri na mape © hiking.sk & autor