Stoh, ideme z Poludňového grúňa © hiking.sk & autor