Stolica vpravo vzadu z lúčky medzi Šumiackou priehybou a Severnou lúkou © hiking.sk & autor