Stopa a zľadovatená zjazdovka v pozadí © hiking.sk & autor