Stret dvoch ciest, červená a cyklotrasa © hiking.sk & autor