Strmé klesanie hladkými platňami, cesta je o 1300 m nižšie © hiking.sk & autor