Stromčeky musia ešte kúsok podrásť, aby sa lepšie určovali © hiking.sk & autor