Strom života smerom po zelenej do Slovenskej Ľupče © hiking.sk & autor