Strom Mateja Korvína vo Veľkom Mederi © hiking.sk & autor