Studňa v Horných Zahoranoch pred kultúrnym domom © hiking.sk & autor