Studňa v Hornej Breznici, chutila ako kyselka » pozri na mape © hiking.sk & autor