Studnička na lúkach bývalého Svobodína © hiking.sk & autor