Suťoviskom do Litvorového sedla © hiking.sk & autor