Susedné planiny Horného vrchu - vľavo Silická, vzadu Plešivecká © hiking.sk & autor