Svet roháčskych velikánov je tak blízko, cez Deravú sa valí zväčšujúci sa mrak © hiking.sk & autor