Svetlo sa posúva čoraz nižšie a roháčske dominanty zobúdza naplno © hiking.sk & autor