Svietia už len vyvolený na čele s Klinom a Bystrou, oblaky zaplavujú sedlá © hiking.sk & autor