Svitanie, dominuje vpravo Homôľka, vľavo Vysoké Tatry » pozri na mape © hiking.sk & autor