Svitanie na Vihorlate, vľavo Sninský kameň © hiking.sk & autor