Symbolický cintorín obetiam Jeseníkov © hiking.sk & autor