Táto časť hradu je pod provízornou strechou © hiking.sk & autor