Túru začínam v Obručnom, kopce za kostolom sú už v Poľsku © hiking.sk & autor